Meeste werknemers krijgen in 2023 hoger nettoloon

Als het brutoloon in januari 2023 hetzelfde is als in 2022, dan valt het nettoloon toch hoger uit. Dat is ten eerste te danken aan het verlaagde belastingtarief in de eerste schijf. Verder  gaat de arbeidskorting op de belasting omhoog. Al met al kan het positieve verschil enkele tientjes netto per maand zijn. Ook een paar baangerelateerde vergoedingen gaan omhoog, zoals de reiskostenvergoeding die van 19 cent naar 21 cent is gegaan, hoewel die verhoging niet verplicht is.