Oudedagsvoorzieningen / Lijfrentes afbeelding

Oudedagsvoorzieningen / Lijfrentes

Oudedagsvoorzieningen zijn in Nederland al gedeeltelijk geregeld. Iedereen die in Nederland de AOW-leeftijd passeert heeft recht op AOW (algemene ouderdomswet). Vaak is het zo dat u zelf nog maatregelen moet nemen voor een aanvullende oudedagsvoorziening.

Eén van die maatregelen kan zijn een lijfrentevoorziening. U sluit deze persoonlijk af bij een verzekeringsmaatschappij of bank waarbij u maandelijks of jaarlijks geld kunt storten. U bepaalt zelf of u elke maand een vaste premie betaalt, of dat u af en toe een bedrag stort (koopsom). Op een afgesproken moment wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een vaste uitkering (de lijfrente). Vaak is dit moment de pensioengerechtigde leeftijd.

Er zijn verschillende soorten lijfrentes. Hieronder hebben wij ze voor u even op een rij gezet.

Direct ingaande bancaire lijfrente

Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt u een periodieke uitkering over een vooraf afgesproken periode. Een levenslange uitkering is hierbij niet mogelijk, omdat het tegoed op de rekening uiteindelijk nihil is. Als de rekeninghouder komt te overlijden voordat alle uitkeringen zijn ontvangen, dan valt de rekening in de nalatenschap.

Direct ingaande verzekerde lijfrente

Bij de direct ingaande verzekerde lijfrente ontvangt u ook een periodieke uitkering over een vooraf afgesproken periode. Een levenslange uitkering is hierbij echter wel mogelijk. De verzekeringsmaatschappij draagt hierbij het risico van ‘lang leven’. Bij overlijden vervalt de verzekering zonder verdere uitkering. Als een uitkering aan de nabestaanden noodzakelijk is dan moet hiervoor een contraverzekering (aparte verzekering) afgesloten worden.

Uitgestelde bancaire lijfrente

Bij deze vorm wordt het kapitaal tijdelijk bij een bank op een geblokkeerde rekening ‘geparkeerd’ waar het vermogen verder kan groeien. Er bestaan hierbij twee varianten:

  • Bankspaarrekening: Dit is een geblokkeerde spaarrekening waarop wordt gespaard om het doelvermogen te realiseren. Het doelvermogen is het kapitaal dat aanwezig moet zijn op de pensioendatum.
  • Bankbeleggingsrekening: Dit is een geblokkeerde rekening waarop het doelvermogen door middel van beleggingen wordt gerealiseerd.

Uitgestelde verzekerde lijfrente

Bij deze vorm wordt het kapitaal tijdelijk ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, in de vorm van een verzekeringspolis. Hierbij zijn er eveneens twee mogelijkheden:

  • Beleggingsverzekering: Bij deze verzekeringsvorm is de hoogte van het kapitaal dat uiteindelijk gerealiseerd wordt afhankelijk van de resultaten van beleggingen. De verzekeringsmaatschappij biedt diverse fondsen aan waaruit gekozen kan worden. Bij deze verzekering is het mogelijk om een overlijdensrisicodekking op te nemen.
  • Levensverzekering met garantie: Deze verzekering kent een gegarandeerd bedrag op de einddatum. Ook kan gekozen worden voor een winstdelingsregeling. Bij deze verzekering is het mogelijk om een overlijdensrisicodekking op te nemen.